e-Info - Vakantiehuizen Robins Nest / Pimpel & Mees / Studio Mus in de bossen tussen Groesbeek en Nijmegen op Bungalowpark Cantecleer nabij conferentieoord de Poort

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Omgeving
 

                                             Huurvoorwaarden

Vakantiewoningen    Robins   Nest,   Pimpel   &   Mees   en   Studio   Mus

Men   dient   zich te   houden   aan   het  algemeen  huishoudelijk   regelement   van   Bungalowpark Cantecleer.  
(zie   hieronder)
Huisdieren in   de   vakantiewoning   zijn   niet toegestaan.
Roken   in   de vakantiewoning   is uitdrukkelijk verboden.

Artikel   1.   Reserveren   en   prijs.
Een beschikbare huurperiode wordt bevestigd met een reserveringsbevestiging per email met betalingsgegevens.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste (aan)betaling heeft ontvangen. Door de   betaling geeft de huurder aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden   en de omschrijving van de woning op de website. De prijzen zijn berekend in EURO'S en zijn per woning, per periode   en   uitsluitend   voor   het   aantal   personen  dat  vermeld  staat  op   de   reserveringsbevestiging-email. Naast de huurprijs is er een waarborg en toeristenbelasting (gemeente berg en Dal) van toepassing.
De totaalprijs is inclusief bed-bad en keuken linnen, energie/water, parkeren, TV, internet en eindschoonmaak.

Artikel   2.   Betaling  
Voor iedere reservering moet € 100,- worden aanbetaald. Deze aanbetaling dient de huurder per omgaande, na ontvangst van de    reserveringsbevestiging-email, te voldoen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de   huurder. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te   bieden.

Het restant bedrag moet uiterlijk 31 dagen, voor aanvang van de huurperiode, door de huurder zijn   voldaan.
Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een bericht ontvangen met het verzoek het restant   per omgaande te betalen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, zal dit gezien worden als een annulering van de   woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Indien de reservering minder   dan 31 dagen voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per   omgaande   plaats   te   vinden.

3 Dagen voor aanvang van de huurperiode, worden de check-in gegevens per email aan de huurder toegestuurd met   daarin   alle   noodzakelijke   informatie   zoals   o.a.   de   routebeschrijving,   toegangscodes   etc.

Artikel   3. Verantwoordelijkheid
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het   verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De   verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden,   zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van   gas,   water,   elektriciteit   en   voorzieningen   aanwezig   in de   vakantiewoning.   Tevens   zal   de   verhuurder   alles   in het   werk   stellen   de   betreffende storing   zo   spoedig   mogelijk   (te   laten)   verhelpen.   De   verhuurder   wijst   elke   verantwoordelijkheid   af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten,   voortvloeiend   uit het niet   op   tijd bereiken   van   de   vakantiewoning   ten gevolge   van   vertraging.

Artikel   4.   Annulering door   de   huurder.
Elke   annulering moet   schriftelijk   aan   de   verhuurder   worden   gemeld.
De   verhuurder   brengt   de   volgende bedragen   in   rekening,   afhankelijk   van de   datum van   annulering   door de   huurder:

annulering meer dan 31 dagen  voor  de aanvang van de huurperiode: 100 euro.
annulering 31 dagen of minder voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.


Indien   de   huurder   geen   gebruik maakt   van   de   vakantiewoning   of   deze   voor   het   einde   van   de   huurperiode   verlaat,   zal   er   geen enkel   restitutie   plaats   vinden.

Artikel   5. Annulering door de   verhuurder.
Indien door   zeldzame   omstandigheden   de verhuurder   een   huurovereenkomst   moet   annuleren,   zal   de   huurder   hiervan   onmiddellijk   op   de   hoogte   worden   gebracht   en restitutie   van   (aan)betalingen plaatsvinden.

Artikel   6.   Klachten   en   geschillen.
Klachten en   onvolkomenheden dienen   binnen   6 uur   na   het   in bezit   nemen   van de   vakantiewoning   te   worden   gemeld aan de verhuurder. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar   Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve   jurisdictie   van   het Nederlandse kantongerecht.

Artikel   7.   Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van de verhuurder betreffende de vakantiewoning,   de indeling,   het   meubilair of   de desbetreffende   voorzieningen   is te   goeder   trouw   verstrekt.


Artikel   8. Aankomst   en   vertrek.
De   aankomsttijd   in   de vakantiewoning   is   vanaf   16.00   uur.   De vertrektijd   is   uiterlijk   11.00   uur.
Indien men langer in de woning verblijft dan de bevestigde huurperiode, wordt de waarborgsom ingehouden   en   eventuele   extra   voortkomende   schade/kosten   worden   aan   de   huurder in   rekening   gebracht.


 

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.
In de vakantiewoning mogen niet meer dan de overeengekomen aantal personen logeren, extra personen   moeten uiterlijk 4 dagen voor aankomst worden doorgegeven. Indien er zonder goedkeuring van de verhuurder   meer mensen in de woning verblijven dan is aangegeven op de reserveringsbevestiging-email, dan ontstaat er   onmiddellijk vordering   van   de   borgsom   en   is   per   direct   de   huurovereenkomst   ontbonden.

Artikel   10.   Huisdieren.
Huisdieren   zijn   niet   toegestaan   in   de   woning.

Artikel   11.   Waarborg.
De waarborg zal binnen 7 werkdagen na het verlaten van de woning worden teruggestort, eventueel onder   aftrek   van  extra  kosten  ontstaan door uw verblijf, b.v.  het   herstel   van   achteraf   geconstateerde   schade   aan   de   woning.

Artikel   12. verbruik   Gas,   Elektra   en   water.
De   huur   is   inclusief   "normaal   verbruik" van   water,   gas   en   elektra.   De meterstanden   worden standaard   bij   aanvang   van de huurperiode   en bij   vertrek afgelezen en genoteerd.
Het   is niet   toegestaan de   instellingen van de   thermostaat te   veranderen. Deze is   zelflerend om   zo   efficiënt
mogelijk   te   functioneren.
Het is   niet toegestaan   om   een ander   voertuig dan   een   fiets op   te   laden via   het elektriciteitsnet   van   de woning.   Kosten van   verbruik   dat afwijkt   van   "normaal   verbruik"   zal worden   doorberekend aan   de huurder

Artikel   13. Lange termijn Verhuur.
Bij lange termijn verhuur (meer dan 1 maand) kunnen andere voorwaarden gelden betreffende Borg, verbruik   Gas,   Elektra ,   water en eindschoonmaak.

Artikel   14. Achterlaten woning   bij   vertrek.
Bij het   vertrek   dient   de   huurder   de   woning   netjes   achter   te   laten.
Regels   met betrekking tot   het achterlaten van de   woning;
Meubilair   en   inboedel   in   oorspronkelijke   staat   en   op   de   oorspronkelijke   plek.
Kookplaat,   magnetron/oven   en   overige   keuken   apparatuur   dienen   schoon   te worden   achtergelaten.  
Serviesgoed   schoon   en opgeborgen.
Afval   in de afvalcontainers van   het   park deponeren.
Ramen   en deuren   sluiten en   op   slot.

De verhuurder behoud zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien er   overmatige   vervuiling   wordt   geconstateerd   waarbij   reguliere   schoonmaak   niet   voldoende   blijkt   te   zijn.            Algemeen  huishoudelijk   regelement van Bungalowpark   Cantecleer.

Aankomst   en   vertrek.
Het   park is   vrij   toegankelijk   voor   de   eigenaren   /   huurders   van   een   stacaravan/bungalow.

Bezoekers.
Bezoekers zijn bij ons welkom maar wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen. De   auto's van uw bezoekers zijn niet welkom op het park en dienen buiten de slagboom geparkeerd te worden op   P-plaatsen   voor   bezoekers.

Verkeer.
Op   ons   terrein   is   het   Wegen   Verkeers   Reglement   van   toepassing.
Vermijd   het   rijden   met   uw   auto/motor   op   het   terrein   zoveel   mogelijk.   Auto's/motoren/bromfietsen   dienen   op   het   terrein   stapvoets   te   rijden   (max.   10   km)
Per kavel is 1 auto toegestaan op de daarvoor bestemde P-plaats. Parkeerplaatsen mogen niet worden   gebruikt   voor   aanhangwagens   -   boot   -   of   caravanstalling.
Parkeer   uw   auto   niet   op   lege   plaatsen   van   andere   stacaravans/bungalows.   Gasten   die   aankomen   kunnen   dan   bij   uw   afwezigheid   niet   op   hun   plaats   gaan   staan.   Met   het   oog   op   eventuele   calamiteiten   dienen   alle   paden   en   de   hoofdingang   altijd   autovrij   gehouden   te   worden   voor   ambulance,   brandweer   etc.
Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat er een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen wordt   afgekondigd.   Dat   kan   bijvoorbeeld   het   geval   zijn   bij   slechte   weersomstandigheden   of   bij   opdooi   na   een   vorstperiode.

Overlast.
Algemeen   moet   voorkomen   worden   dat   overlast   wordt   bezorgd aan   andere   gasten.
Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te   gebruiken dat zij overlast bezorgen. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrustperiode, stilte is dan   geboden.

Vuilafvoer.
Het huishoudelijk afval dient u zelf te deponeren in de daarvoor bestemde containers achter het   hoofdgebouw.

Wilt   u   het   oud   papier   en   glas   gescheiden   in   de   daarvoor   bestemde   containers   deponeren.   Laat de   door   u   gebruikte   plaats   steeds   schoon   achter.


Brandveiligheid.
Om   brandgevaar   te   voorkomen   is   de   aanleg   van   kampvuren   verboden.
Barbecueën bij uw caravan/bungalow is toegestaan maar zorg altijd dat er een emmer water of een   brandblusapparaat naast de barbecue staat. Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting zodat u uw   buren   zo   min   mogelijk   hindert.   Plaats   de   barbecue   op   voldoende   afstand   van   uw   caravan/bungalow.   Barbecueën   rechtstreeks   op   de   grond   is   niet   toegestaan.   Gooi   nooit   een   brandende   sigaar,   sigaret   of   lucifer   weg.   De   gevolgen   kunnen   desastreus   zijn.

Het natuurbrandgevaar in Nederland wordt weergegeven via een zogenaamde natuurbrandrisico-index of   droogte-index. In periodes met verhoogd bosbrand gevaar (code geel, oranje, rood) wordt het publiek   opgeroepen extra voorzichtig te zijn in de natuur en is roken en het gebruik van open vuur ten strengste   verboden.
Als de   natuur kurkdroog   is en   het bord   "Brandgevaar" geplaatst is   bij de   ingang van   het park,   dan graag hiervoor   uw   aandacht en naleving van   het verbod. (Dus   helaas ook geen vuurkorf   / buitenkachel etc.)

Grondwaterbescherming.
Het   is   niet   toegestaan   op   het   park   (en   de   parkeerplaatsen)   aan   uw   auto   te   sleutelen   of   uw   auto   te   wassen   en   te poetsen.

Waslijnen.
Het   zichtbaar   drogen   van wasgoed   aan   waslijnen   en   het   plaatsen van   droogmolens   is   niet   toegestaan.

Stacaravan/bungalow,   aan-   en   bij   bouwsels.
U mag geen windschermen, partytenten of carports plaatsen. U mag op uw kavel géén tenten, bijzettentjes,   toercaravans,   boottrailers,   aanhangwagens   e.d.   plaatsen   of   stallen.Huurvoorwaarden:   versie 2023H18

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu