Huurvoorwaarden - Vakantiehuizen Robins Nest / Pimpel & Mees / Studio Mus in de bossen tussen Groesbeek en Nijmegen op Bungalowpark Cantecleer nabij conferentieoord de Poort

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reserveren
 
 
 
 


 

                                             Huurvoorwaarden

Vakantiewoningen    Robins Nest,   Pimpel & Mees   en   Studio Mus

Men   dient   zich te   houden   aan   het  algemeen  huishoudelijk   regelement   van   Bungalowpark Cantecleer.  (zie onderaan deze voorwaarden)
Huisdieren in   de   vakantiewoning   zijn   niet toegestaan.
Roken   in   de vakantiewoning   is uitdrukkelijk verboden.

Artikel   1.   Reserveren   en   prijs.   

Een beschikbare huurperiode wordt bevestigd met een reserveringsbevestiging per email met betalingsgegevens en betalingstermijnen. Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste (aan)betaling heeft ontvangen. Door de betaling geeft de huurder aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de hier genoemde huurvoorwaarden en de omschrijving van de woning op de website. De prijzen zijn berekend in EURO'S en zijn per woning, per periode en uitsluitend voor het aantal personen dat vermeld staat op de reserveringsbevestiging. Naast de huurprijs is er een waarborg en toeristenbelasting (gemeente berg en Dal) van toepassing.
De totaalprijs is inclusief bed-bad en keuken linnen, energie/water, parkeren, TV, internet en eindschoonmaak. (Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor rekening van de huurder)

3 Dagen voor aanvang van de huurperiode, worden de check-in gegevens per email aan de huurder toegestuurd met   daarin   alle   noodzakelijke   informatie   zoals   o.a.   de   routebeschrijving,   toegangscodes   etc.

Artikel   2.   Betaling  
Bij een reservering moet € 100,- worden aanbetaald. Deze aanbetaling dient de huurder per omgaande, na ontvangst van de reserveringsbevestiging per email, te voldoen.
Het restantbedrag moet uiterlijk 31 dagen, voor aanvang van de huurperiode, door de huurder te zijn voldaan.
Een reservering geplaatst minder dan 31 dagen voor de aanvang van de huurperiode, dient in zijn geheel te worden betaald per omgaande.

Bij uitblijven van de betaling(en) zal dit worden gezien als een annulering van de huurperiode door de huurder. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

De annuleringsvoorwaarden van artikel 4 zijn van toepassing

Artikel   3. Onvoorziene omstandigheden
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De   verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden,  zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van   gas,  water, elektriciteit en voorzieningen aanwezig in de vakantiewoning. Tevens zal de verhuurder alles in het werk  stellen de betreffende storing zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen. De verhuurder wijst elke   verantwoordelijkheid af voor verlies,  diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend  uit het niet op tijd bereiken van de  vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

Artikel   4.   Annulering door   de   huurder.
Elke annulering moet per email aan de verhuurder worden gemeld.
De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

annulering meer dan 31 dagen  voor  de aanvang van de huurperiode: 100 euro.
annulering 31 dagen of minder voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de reissom.


Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat,  zal er geen enkel restitutie plaats vinden.Wij adviseren algemeen om een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten


Artikel   5. Annulering door de   verhuurder.
Indien door zeldzame omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van (aan)betalingen plaatsvinden.

Artikel   6.   Klachten   en   geschillen.
Klachten en onvolkomenheden dienen binnen 6 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning te worden gemeld aan de verhuurder. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel   7.   Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.

Artikel   8. Aankomsttijd   en   vertrektijd.
De aankomsttijd in de vakantiewoning is vanaf 16.00 uur. De vertrektijd is uiterlijk 11.00 uur.
Indien men langer in de woning verblijft dan de bevestigde huurperiode, wordt de waarborgsom ingehouden en eventuele extra voortkomende schade/kosten worden aan de huurder in rekening gebracht
 
Artikel 9. Maximum aantal bewoners.
In de vakantiewoning mogen niet meer dan de overeengekomen aantal personen logeren, extra personen moeten uiterlijk 4 dagen voor aankomst worden doorgegeven. Indien er zonder goedkeuring van de verhuurder meer mensen in de woning verblijven dan is aangegeven op de reserveringsbevestiging-email, dan ontstaat er onmiddellijk vordering van de borgsom en is per direct de huurovereenkomst ontbonden.

Robins Nest en Pimpel & Mees; maximaal 4 gasten
Studio Mus; maximaal 2 gasten

Artikel   10.   Huisdieren / Roken.
Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in de woning.

Artikel   11.   Waarborg.
De waarborg zal binnen 7 werkdagen na het verlaten van de woning worden teruggestort, eventueel onder aftrek van extra kosten ontstaan door uw verblijf, b.v. het herstel  van achteraf geconstateerde schade aan de woning. (Als deze extra kosten de borgsom overschrijden, is de huurder verantwoordelijk voor het betalen van het volledige bedrag)

Artikel   12. Energie verbruik

Er wordt vanuit gegaan dat de huurder verstandig met energie en water zal omgaan. Elektrisch opladen van andere voertuigen dan fietsen is niet toegestaan op het netwerk van de woning. Normaal verbruik van gas, elektriciteit en water is inclusief. (Gebaseerd op de bij de woning horende apparatuur en Bijbehorende instellingen).

Buitenproportioneel energie en water verbruik zal worden doorberekend aan de huurder.Artikel   13. Lange termijn Verhuur.
Bij lange termijn verhuur (meer dan 1 maand) gelden andere voorwaarden betreffende Borg, verbruik Gas, Elektra , water en eindschoonmaak.

Artikel   14. Achterlaten woning   bij   vertrek.
Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten.
Regels met betrekking tot het achterlaten van de woning;
Meubilair en inboedel  in oorspronkelijke staat en op de oorspronkelijke plek.
Kookplaat, magnetron/oven en overige keuken apparatuur dienen schoon te worden achtergelaten.  
Serviesgoed schoon en opgeborgen.
Afval in de afvalcontainers van het park deponeren.
Ramen en deuren sluiten en op slot.

De verhuurder behoud zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien er overmatige vervuiling  wordt geconstateerd  waarbij reguliere schoonmaak niet voldoende blijkt te zijn.


Algemeen  huishoudelijk  regelement van Bungalowpark Cantecleer.

Aankomst   en   vertrek.
Het   park is   vrij   toegankelijk   voor   de   eigenaren   /   huurders   van   een   stacaravan/bungalow.

Bezoekers.
Bezoekers zijn bij ons welkom maar wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen. De   auto's van uw bezoekers zijn niet welkom op het park en dienen buiten de slagboom geparkeerd te worden op   P-plaatsen   voor   bezoekers.

Verkeer.
Op   ons   terrein   is   het   Wegen   Verkeers   Reglement   van   toepassing.
Vermijd   het   rijden   met   uw   auto/motor   op   het   terrein   zoveel   mogelijk.   Auto's/motoren/bromfietsen   dienen   op   het   terrein   stapvoets   te   rijden   (max.   10   km)
Per kavel is 1 auto toegestaan op de daarvoor bestemde P-plaats. Parkeerplaatsen mogen niet worden   gebruikt   voor   aanhangwagens   -   boot   -   of   caravanstalling.
Parkeer   uw   auto   niet   op   lege   plaatsen   van   andere   stacaravans/bungalows.   Gasten   die   aankomen   kunnen   dan   bij   uw   afwezigheid   niet   op   hun   plaats   gaan   staan.   Met   het   oog   op   eventuele   calamiteiten   dienen   alle   paden   en   de   hoofdingang   altijd   autovrij   gehouden   te   worden   voor   ambulance,   brandweer   etc.
Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat er een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen wordt   afgekondigd.   Dat   kan   bijvoorbeeld   het   geval   zijn   bij   slechte   weersomstandigheden   of   bij   opdooi   na   een   vorstperiode.

Overlast.
Algemeen   moet   voorkomen   worden   dat   overlast   wordt   bezorgd aan   andere   gasten.
Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te   gebruiken dat zij overlast bezorgen. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrustperiode, stilte is dan   geboden.

Vuilafvoer.
Het huishoudelijk afval dient u zelf te deponeren in de daarvoor bestemde containers achter het hoofdgebouw.
Wilt u het  oud  papier  en  glas  gescheiden  in  de  daarvoor  bestemde  containers  deponeren.  Laat de  door  u gebruikte  plaats  steeds  schoon achter.

Brandveiligheid.
Om   brandgevaar   te   voorkomen   is   de   aanleg   van   kampvuren   verboden.Op de website van de brandweer; www.natuurbrandrisico.nl , vindt u de actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio.
Het natuurbrandgevaar in Nederland wordt op deze website weergegeven. In periodes met verhoogd bosbrand gevaar (fase 1, fase 2) wordt het publiek  opgeroepen extra voorzichtig te zijn in de natuur en is roken en het gebruik van open vuur  ten strengste  verboden. Als de   natuur kurkdroog   is en   het bord   "Brandgevaar" geplaatst is   bij de   ingang van   het park,   dan graag hiervoor uw aandacht en naleving van  het verbod. (Dus helaas ook geen vuurkorf  / buitenkachel etc.) Gooi   nooit   een   brandende   sigaar,   sigaret   of   lucifer   weg.   De   gevolgen   kunnen   desastreus   zijn.

Grondwaterbescherming.
Het   is   niet   toegestaan   op   het   park   (en   de   parkeerplaatsen)   aan   uw   auto   te   sleutelen   of   uw   auto   te   wassen   en   te poetsen. Het park is gelegen in een waterwingebied.


Stacaravan/bungalow,   aan-   en   bij   bouwsels.
U mag geen windschermen of partytenten  plaatsen. U mag op uw kavel géén tenten, bijzettentjes,   toercaravans,   boottrailers,   aanhangwagens   e.d.   plaatsen   of   stallen.


Huurvoorwaarden:   versie 2023K17

 
 

...............................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                                    Rental   conditions  

Holiday   homes   Robins Nest,   Pimpel & Mees   and   Studio Mus

You   must   adhere   to   the   general   internal   regulations   of   Bungalowpark Cantecleer. (found   at   the   bottom   of   these   conditions)
Pets are not allowed in the holiday home.
Smoking in the holiday home is expressly prohibited.

Article   1.   Reservations   and   price.
An   available   rental   period   is   confirmed   with   a   reservation   confirmation   by   email   with   payment   details   and   payment   terms.   A   reservation   is   valid   from   the   moment   the   landlord   has   received  the   required   (down)   payment.   By   paying,   the   tenant   indicates   that   he   has   taken   note   of   and   agrees   to   the   rental   conditions   stated   here   and   the   description   of   the   property   on   the   website.   The   prices   are   calculated   in   EUROS   and   are   per   home,   per   period   and   only   for   the   number   of   persons   stated   on   the   reservation   confirmation.   In   addition   to   the   rental   price,   a   security deposit   and   tourist   tax   (municipality   of   Berg   en   Dal)   apply.  The   total   price   includes   bed,   bath   and   kitchen   linen,   energy/water,   parking,   TV,   internet   and   final   cleaning. (Money transfer fees are due to tenant)

3   days   before   the   start   of   the   rental   period,   the   check-in   details   will   be   sent   to   the   tenant   by   email   containing   all   necessary   information   such   as   directions,   access   codes,   etc.

Article   2.   Payment
A   security deposit   of   €100   must   be   paid   when   making   a   reservation.   The   tenant   must   pay   this   deposit   immediately   after   receiving   the   reservation  confirmation   by   email.   The   remaining   amount   must   be   paid   by   the   tenant   no   later   than   31   days   before   the   start   of   the   rental   period.
A   reservation   placed   less   than   31   days   before   the   start   of   the   rental   period   must   be   paid   in   full   immediately.

Failure   to   make   payments   will   be   regarded   as   a   cancellation   of   the   rental   period   by   the   tenant.   The   landlord   then   has   the   right   to   offer   the   holiday   home   in   question   for   rental   again.   The cancellation conditions of Article 4   will apply.

Article   3.   Unforseen circumstances
The   landlord   cannot   be   held   responsible   for   any   disruption,   change   or   prevention   of   the   customer's   stay   if   this   is   the   result   of   unforeseen   or   insurmountable   events   beyond   his   control.   The   landlord   cannot   be   held   responsible   for   inconveniences   caused   by   the   work of third   parties, such   as municipality,   province, etc.   Nor can   the landlord be   held responsible   for interruptions
of   gas,   water,   electricity   and   facilities   available   in   the   holiday   home.   The   landlord   will   also   make   every   effort   to   resolve   the   malfunction   in   question   as   quickly   as   possible.   The   landlord   rejects   any   is   responsible   for   loss,   theft   or   damage   to   luggage,   personal   property   or   vehicle,   as   well   as   for   costs   resulting   from   failure   to   reach   the   holiday   home   on   time   due   to   delays.

Article   4.   Cancellation   by   the   tenant.
Any   cancellation   must   be   reported   to   the   landlord   by   email.
The   landlord   charges   the   following   amounts,   depending   on   the   date   of   cancellation   by   the   tenant:

cancellation   more   than   31   days   before   the   start   of   the   rental   period:   100   euros.   
cancellation   31   days   or   less   before   the   start   of   the   rental   period:   100%   of   the   total payment.

If   the   tenant   does   not   use   the   holiday   home   or   leaves   it   before   the   end   of   the   rental   period,   no   refund   will   be   made.
We generally recommend taking out travel and/or cancellation insurance
Article   5.   Cancellation   by   the   landlord.
If,   due   to   rare   circumstances,   the   landlord   has   to   cancel   a   rental   agreement,   the   tenant   will   be   immediately   informed   and   refunds   of   (down)   payments   will   be   be made.


Article   6.   Complaints   and   disputes.

Complaints   and   imperfections   must   be   reported   to   the   landlord   within   6   hours   of   taking   possession   of   the   holiday   home.   The   current   contract   has   been   drawn   up   and   must   be   interpreted   according   to   Dutch   law.   All   disputes   that   may   arise   from   this   contract   fall   under   the   exclusive   jurisdiction   of   the   Dutch   subdistrict   court.

Article   7.   Description.

All   loose-leaf   information   or   information   on   the   landlord's   Internet   site   regarding   the   holiday   home,   the   layout,   the   furniture   or   the   relevant   facilities   has   been   provided   in   good   faith.

Article   8.   Arrival time   and   departure time.

The   arrival   time   at   the   holiday   home   is   from   4 PM   The   departure   time   is   no   later   than   11 AM.

If   you   stay   in   the   property   longer   than   the   confirmed   rental   period,   the   deposit   will   be   withheld   and   any   additional   damage/costs   will   be   charged   to   the   tenant

Article   9.   Maximum   number   of   residents.

No   more   than   the   agreed   number   of   persons   may   stay   in   the   holiday   home;   additional   persons   must   be   notified   no   later   than   4   days   before   arrival.   If   there   are   more   people   without   the   landlord's   approval   stay   in   the   property   than   stated   on   the   reservation   confirmation   email,   the   deposit   will   immediately   be   claimed   and   the   rental   agreement   will   be   terminated   with   immediate   effect.

Robins Nest and Pimpel & Mees; maximum of 4 Guests
Studio Mus; maximum of 2 Guests

Article   10.   Pets / Smoking.

Pets  
and   Smoking  are   not   allowed   in   the   house.

Article   11.   Security deposit.

The   deposit   will   be   refunded   within   7   working   days   after   leaving   the   home,   possibly   after   deducting   additional   costs   incurred   due   to   your   stay,   for   example   the   repair   of   damage   to   the   home   discovered   afterwards. (If these additional charges exceed the security deposit, the renter will be responsible for paying the full amount)

Article   12.   Energy and  water usage.

It is assumed that the tenant will use energy and water sensibly. Electric charging of vehicles other than bicycles is not permitted on the home's network. Normal consumption of gas, electricity and water is included. (based on the equipment associated with the home and associated settings).
Disproportionate energy and water consumption will be charged to the tenant.

Article   13.   Long-term   Rental.

For   long-term   rental   (more   than   1   month),   other   conditions   will   apply   regarding   Deposit,   Gas   consumption,   Electricity ,   water   and   final   cleaning.General   internal   regulations   of   Bungalow   Park   Cantecleer.

Arrival   and   departure.

The   park   is   freely   accessible   to   the   owners/tenants   of   a   mobile   home/bungalow.

Visitors.

Visitors   are   welcome,   but   please   tell   them   that   they   too   must   observe   our   rules.   Your   visitors'   cars   are   not   welcome   in   the   park   and   must   be   parked   outside   the   barrier   in   P (parking)  spaces   for   visitors.

Traffic.

The   Road   Traffic   Regulations   apply   to   our   site.

Avoid   driving   your   car/motorcycle   on   the   site   as   much   as   possible.   Cars/motorcycles/mopeds   must   drive   at   walking   pace   on   the   site   (max.   10   km)   1   car   per   lot   is   allowed   in   the   designated   parking   space.   Parking   spaces   may   not   be   used   for   trailer,   boat   or   caravan   storage.
Do   not   park   your   car   in   empty   spaces   of   other   mobile   homes/bungalows.   Arriving   guests   will   then   not   be   able   to   take   their   place   in   your   absence.   In   view   of   any   possible   In   the   event   of   an   emergency,   all   paths   and   the   main   entrance   must   always   be   kept   car-free   for   ambulances,   fire   brigades,   etc.
To   preserve   the   site,   it   may   be   necessary   to   declare   an   access   ban   for   all   motor   vehicles.   This   may   be   the   case,   for   example,   in   bad   weather   conditions   or   after   thaw   a   period   of   frost.

Nuisance.

In   general,   nuisance   to   other   guests   must   be   prevented.
It   is   not   permitted   to   use   radios,   televisions,   musical   instruments   or   other   noise   sources   in   such   a   way   that   they   cause   nuisance.   The   night   rest   period   applies   between   11:00   PM   and   8:00   AM,   during   which   time   silence   is   required.

Dirt   disposal.

You   must   dispose   of   your   household   waste   yourself   in   the   appropriate   containers   behind   the   main   building.
Please   dispose   of   waste   paper   and   glass   separately   in   the   appropriate   containers.   Always   leave   the   area   you   use   clean.

Fire   safety.
To   prevent   fire   hazards,   the   construction   of   campfires   is   prohibited.  On   the   fire   brigade   website;   www.natuurbrandrisico.nl you   will   find   the   current   wildfire   risk   in   the   Netherlands   per   safety   region. The wildfire danger in the Netherlands is shown on this website. In periods of increased forest fire danger (phase 1, phase 2), the public is called upon to be extra careful in nature and smoking and the use of open flames strictly prohibited. If nature is bone dry and the "Brandgevaar" (translation = Fire Danger) sign is placed at the entrance to the park, please pay your attention and comply with the ban. (So unfortunately no fire pit / outdoor stove, etc.) Never throw away a burning cigar, cigarette or match. The consequences can be disastrous.


Groundwater   protection.

It   is   not   permitted   to   tinker   with   your   car   or   wash   and   polish   your   car   in   the   park   (and   the   parking   lots).
The park is located in a water extraction area.

Mobile   home/bungalow,   extensions   and   structures.

You   may   not   install   windbreaks   or   party   tents.   You   may   not   place   or   store   tents,   pup   tents,   touring   caravans,   boat   trailers,   trailers,   etc.   on   your   plot.


Rental   conditions:   version   2023K17
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu